BFP-Galop-FBCH Meetings Dokutheek Stats Racing Info Contact Links Pros

Publicatie (404K)
Rennen/ Courses
20/01/18 Mons Part

29/01/18 Mons Eng

05/02/18 Mons Cond

22/02/18 Mons Cond

10/03/18 Mons Cond

Richtlijnen voor het dragen van de genummerde armbanden
Directives à suivre concernant le port de brassards numérotés
      


News

In en Export(ation)
Sinds 01/01/2018 is een visa (stempel) in het paspoort niet meer nodig.
Depuis le 01/01/2018 il n'est plus nécessaire de laisser viser (tamponer) le passeport.
Zie/voir DokutheekExpImp
Bijzondere Richtlijnen - Directives Spécifiques
De Bijzondere Richtlijnen 2017 blijven voorlopig van toepassing voor 2018
Les Directives Spécifiques 2017 restent d'application provisoirement en 2018
Zie/voir Dokutheek

Jockey
Anna Van Den Troost a été sanctionnée par une mise à pied de 8 jours en France (du 19 janvier 2018 au 26 janvier 2018 inclus) avec extention pour les courses en Belgique.
Anna Van Den Troost werd in Frankrijk gesanctioneerd met een tevoetstelling van 8 dagen (van 19 januari t.e.m. 26 januari incluis) met uitbreiding naar Belgische rennen.
Jockey
Sanne De Ceulaer a été sanctionnée par une mise à pied de 20 jours en Allemagne (du 15 janvier 2018 au 3 février 2018 inclus) avec extention pour les courses en Belgique.
Sanne De Ceulaer werd in Duitsland gesanctioneerd met een tevoetstelling van 20 dagen (van 15 januari t.e.m. 03 februari incluis) met uitbreiding naar Belgische rennen.

France Galop - Rappel
Vaccination contre la rhinopneumonie

      
FHE Gent
Met deelname van BFP-Galop en Jockey coaching door John Reid.
Avec la participation de FBCH-Galop et jockey coaching par John Reid.

Les informations publiées sur ce site valent publication au Bulletin Officiel.
De informaties die op deze site gepubliceerd worden, gelden als Officieel Bulletin

Disclaimer